Rut ham cau Binh Duong
Vệ sinh công nghiệp bằng CO2 rắn là một cuộc cách mạng trong vệ sinh công nghiệp với phương pháp sử dụng bột, viên đá khô nhỏ, gọn làm vật liệu phun. Các viên đá khô được tăng tốc nhờ lực khí nén tương tự như trong phương pháp phun truyền thống.

Đây là bảng so sánh về chất lượng dịch vụ theo khảo sát mới nhất từ hiệp hội JICA - nhật bản.